Natječaj - Rang lista

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za prijam u službu


Klasa: 363-01/20-01/21

Urbroj: 2104/02-20-02/04

Bol, 17. prosinca 2020. godine


NATJEČAJ

za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto:

– REFERENT – ADMINISTRATIVNI TAJNIK - (1 izvršitelj m/ž), na određeno puno radno vrijeme, za obavljanje privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta obnove zemljišne knjige za Općinu Bol.


– REFERENT – POVJERENIK - (1 izvršitelj m/ž), na određeno puno radno vrijeme, za obavljanje privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta obnove zemljišne knjige za Općinu Bol.


Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto REFERENT – ADMINISTRATIVNI TAJNIK i REFERENT–POVJERENIK, u sastavu:

1. Matko Baković - predsjednik

2. Elvis Hrgić - član

3. Svjetlana Baković – član


nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua, dana 17. prosinca 2020. g, utvrdilo je niže navedenu rang listu kandidata:


RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO REFERENT- ADMINISTRATIVNI TAJNIK

RED.

BR.

IME I PREZIME

BODOVI-PISANI TEST (od mogućih 10)

BODOVI-INTERVJU

(od mogućih 10)

UKUPNO BODOVA

(od mogućih 20)

1.

LUCIJANA MIDŽIĆ

8

9

17

2.

IVANA KUSANOVIĆ

9

7

16

3.

MILAN MILJUŠ VITALLI

9

7

16

4.

ANTONIJA POLITEO

8

7

15


REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA RADNO MJESTO REFERENT- POVJERENIK

RED.

BR.

IME I PREZIME

BODOVI-PISANI TEST (od mogućih 10)

BODOVI-INTERVJU

(od mogućih 10)

UKUPNO BODOVA

(od mogućih 20)

1.

IVANA KUSANOVIĆ

9

7

16

2.

MILAN MILJUŠ VITALLI

9

7

16

3.

ANTONIJA POLITEO

8

7

15

4.

JURO ŽUVIĆ

8

9

17


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

ZA PRIJAM U SLUŽBU


PREDSJEDNIK:

Matko Baković