Oglas - Prijem u službu - TestiranjeREPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu

Klasa: 363-01/20-01/114

Urbroj: 2104/02-20-02/04

Bol, 11. prosinca 2020. godine


OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BOL


Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol


Naziv radnog mjesta:

– REFERENT – ADMINISTRATIVNI TAJNIK - (1 izvršitelj m/ž), na određeno puno radno vrijeme, za obavljanje privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta obnove zemljišne knjige za Općinu Bol.


– REFERENT – POVJERENIK - (1 izvršitelj m/ž), na određeno puno radno vrijeme, za obavljanje privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta obnove zemljišne knjige za Općinu Bol.


Natječaj objavljen:

Oglasna ploča Općine Bol, službene web stranice Općine Bol, Oglasna ploča HZZ-a dana 30. studenog 2020. godine

Na temelju članka 19. stavka 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju


obavještavaju se


da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima referent- administrativni tajnik i referent- povjerenik održati dana 15. prosinca 2020. (utorak) u prostorijama Općine Bol, Bol, Uz pjacu 2 (Općinska vijećnica).


Formalne uvjete javnog natječaja za radno mjesto referent - administrativni tajnik ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidati:

1. Ivana Kusanović, Ante Radića 38, Bol

2. Melita Trutanić, Selačkih iseljenika 21, Selca

3. Lucijana Midžić, Stjepana Pulišelića 15, Škrip, 21400 Supetar

4. Antonija Politeo, Put glav 4, Novo Selo

5. Uroš Bojović, Vela Farska 30, Nerežišća

6. Anamarija Grujica, Put Gaja 1, Supetar

7. Milan Miljuš Vitalli, Donji Humac 51, Donji Humac

8. Lucija Mrkoci, Ul. Junaka Vukovara 14 a, Supetar

9. Marijana Medi, Dunji Humac 95, Nerežišća


Formalne uvjete javnog natječaja za radno mjesto referent - povjerenik ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidati:

1. Ivana Kusanović, Ante Radića 38, Bol

2. Juro Žuvić, Stara cesta 8, 21420 Bol

3. Olga Marinković, Donja Obala 10, 21420 Bol

4. Antonija Politeo, Put glav 4, Novo Selo

5. Milan Miljuš Vitalli, Donji Humac 51, Donji Humac

6. Marijana Medi, Dunji Humac 95, Nerežišća


Raspored testiranja:


Dana 15. prosinca 2020. (utorak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Bol, Bol, Uz pjacu 2 (Općinska vijećnica).

1. Melita Trutanić, Selačkih iseljenika 21, Selca

2. Lucijana Midžić, Stjepana Pulišelića 15, Škrip, 21400 Supetar

3. Uroš Bojović, Vela Farska 30, Nerežišća

4. Anamarija Grujica, Put Gaja 1, Supetar

5. Lucija Mrkoci, Ul. Junaka Vukovara 14 a, Supetar


Dana 15. prosinca 2020. (utorak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Bol, Bol, Uz pjacu 2 (Općinska vijećnica).

1. Ivana Kusanović, Ante Radića 38, Bol

2. Juro Žuvić, Stara cesta 8, 21420 Bol

3. Olga Marinković, Donja Obala 10, 21420 Bol

4. Antonija Politeo, Put glav 4, Novo Selo

5. Milan Miljuš Vitalli, Donji Humac 51, Donji Humac

6. Marijana Medi, Dunji Humac 95, Nerežišća


NAPOMENA: Obavezna upotreba maski


Rezultati pisanog testiranja javno će se objaviti dana 16. prosinca 2020. godine (srijeda).


Intervju (razgovor) s kandidatima za radno mjesto referent - administrativni tajnik i referent- povjerenik koji uspješno polože test će se održati dana 17. prosinca 2020. godine (četvrtak) s početkom u 8,30 sati.


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

PREDSJEDNIK:

Matko Baković