Obavijest - Katastarska izmjera


Zajedničko povjerenstvo Državne geodetske uprave i Općinskog suda u Splitu, donosi obavijest o početku izlaganja katastarskih podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom za dio KO. Bol ( nova ko.Bol) s istodobnim osnivanjem zemljišne knjige.

Početak izlaganja, planiran je s danom 1.12.2020.g. a isto će se obavljati u zgradi Općinskog suda Split, Stalnoj službi Supetar, Hrvatskih velikana 6, Supetar, svakim radnim danom od 9:00 – 14:00 sati.

Izlaganje će se vršiti po zonama, počevši od prve zone, kako je i naznačeno u obavijesti.

Državna geodetske uprava, Područni ured za katastar Split, kao i Ispostava za katastar nekretnina u Supetru, u tom smislu će također poduzeti odgovarajuće radnje u cilju upoznavanja stranka s rečenim.


Katastarska izmjera - Obavijest

Katastarska izmjera - Mapa