Općinske ustanove i tvrtke


  • Grabov rat d.o.o. za komunalne poslove, Bol, Uz pjacu 2, 21 420 Bol, direktor Mirko Perić, tel: 021 635 393 (Održavanje čistoće javnih površina i plaža, održavanje zelenih površina, održavanje prometnica, vododerina...javna rasvjeta, usluge ukopa na općinskom groblju, održavanje kanalizacije...)
Dokumente tvrtke Grabov rat pronađite na ovoj poveznici:https://www.opcinabol.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=701&Itemid=35
  • Knjižnica “Hrvatska čitaonica Bol”, Porat bolskih pomoraca bb, 21 420 Bol, ravnateljica Jadranka Nejašmić, tel: 021 635 434, http://hrvatska-citaonica-bol.hr/
  • Centar za kulturu općine Bol, Frane Radića 18, 21 420 Bol, ravnatelj Ivana Bošković Ivičić, tel: 021 642 000
  • Dječji vrtić “Mali princ” Bol, Uz pjacu, 21 420 Bol, ravnatelj Frančeska Tomaš, 021 635 357

  • Turistička zajednica Općine Bol, Porat bolskih pomoraca b.b, 21 420 Bol, direktor Markito Marinković, tel. 021 635 638 fax: 021 635 972


Ostale ustanove i tvrtke od važnosti za općinu Bol
  • Dobrovoljno vatrogasno društvo “BOL”, zapovjednik: Stipe Marinković, tel: 021 635 582
  • Komunalno poduzeće “Michieli Tomić” d.o.o., Gornji Humac, (sakupljanje i odvoz kućnog i komunalnog otpada, odvoz krupnog otpada i građevinskog otpada - šuta), direktor Nikša Michieli Tomić, tel: 021 647 242, fax: 021 718 003
  • KJP Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23, direktor Tonči Trutanić, tel 021 631 141 (priključak na vodoodnu mrežu za stambene i poslovne objekte te za poljoprivredne površine, izgradnja nove i zamjena stare vodovodne mreže).
  • Elektrodalmacija, Pogon Brač, Supetar, Vrilo 7, direktor Ozren Dragičević, 021 631 022, 021 631 024 (elektropriključak za stambene i poslovne objekte, održavanje stare i izgradnja nove elektromreže)